Du Học Giáo dục

Hướng dẫn SEO Ecommerce (tiếp theo)

Bước 4: Kỹ thuật SEO trang Thương mại điện tử

Trong bước này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc và thiết kế website. Để hiểu rõ hơn về thiết kế website hiện tại của bạn thì bạn có thể sử dụng những công cụ giúp thu thập dữ liệu từ website như Screaming Frog’s SEO Spider. Đối với những công cụ này thì bạn hoàn toàn có thể xuất data và nhìn vào cột the Levels column để xác định các trang ở cấp thứ 5 so với trang chủ.

Theo như bước 2 chúng ta đã học thì càng nhiều click từ trang chủ thì trang web của bạn sẽ càng có độ uy tín thấp hơn. Do đó, việc xác định cấp độ tầng của các trang là điều hết sức quan trọng.

SEO các trang thương mại điện tử thì bạn cần:

  • Chú trọng việc xây dựng chiến lược cụ thể của các tầng trong website bằng việc phân tầng các danh mục chính + phụ cụ thể.
  • Để xây dựng các trang danh mục chính và phụ thì bạn cần nghiên cứu Keyword Research và mở rộng số lượng các danh mục chính + phụ nhắm vào Long – tail Keyword cụ thể.
  • Lập ra các trang sản phẩm cụ thể trong thiết kế website để có ranking tốt hơn.

 

You may like