Du Học Giáo dục

Bằng cử nhân quản trị kinh doanh – Một cơ hội mới

single image

Viện Đào tạo quốc tế ISB hiện giảng dạy chương trình cử nhân quản trị kinh doanh và cấp bằng cử nhân quản trị kinh doanh dưới sự công nhận của trường đại học Western Sydney Úc. Liên hệ tại website: www.isb.edu.vn

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một số thông tin về bằng cử nhân quản trị kinh doanh của ISB liên kết với Đại học Western Sydney Úc!

Đặc điểm của bằng quản trị kinh doanh

Bằng cử nhân quản trị kinh doanh

Trong hoạt động kinh tế kinh doanh, mục đích cuối cùng đuợc đặt ra chính là tạo ra nguồn thu lớn cho tổ chức, phát triển tổ chức và mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Hoạt động quản trị kinh doanh là đảm bảo đạt được các mục đích trên.

Quản trị kinh doanh không can thiệp và quản trị toàn bộ một tổ chức, mà chỉ hướng đến thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, và phát triển công việc kinh doanh của công ty, tổ chức. Những hoạt động có liên quan bao gồm xây dựng các quy trình kinh doanh, hệ thống kinh doanh, kiểm soát các hoạt động kinh doanh và tối đá hoá hiệu suất để tạo thêm nguồn thu từ hoạt động kinh doanh.

Điều quan trọng hơn trong quản trị kinh doanh là đề ra được chiến lược, chiến thuật, hoạch định để đưa công ty/tổ chức phát triển trong tương lai. (Và trong một số trường hợp: đề ra chiến lược, chiến thuật… để công ty/tổ chức có thể duy trì hoạt động, không bị phá sản).

So sánh giữa bằng quản trị kinh doanh với một số ngành liên quan

Quản trị kinh doanh thực hiện quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, và phát triển công việc kinh doanh của công ty, tổ chức.

Trong khi quản trị nhân sự hướng tới quản lý nhân sự trong tổ chức. Quản lý sản xuất hướng tới đảm bảo quá trình sản xuất hiệu quả, xuyên suốt, chất lượng tốt.

Như vậy, bạn có bằng quản trị kinh doanh, bạn sẽ có nhiều cơ hội trong công việc và có nhiều ngành nghề phù hợp, từ đó bạn dễ dàng có được vị trí cao trong công việc.

Ngành quản trị kinh doanh đòi hỏi ở bạn những kỹ năng gì?

Bằng cử nhân quản trị kinh doanh

Nguời làm trong ngành quản trị kinh doanh phải luôn năng động, nhạy bén, tự tự tin, mạnh mẽ, có khả năng làm việc với nhiều áp lực, có sự cạnh tranh. Có khả năng ăn nói và thuyết phục mọi người. Người nhiều năng lượng, tham vọng nhưng cũng rất hòa đồng và thích giao du. (Kiểu người E – Enterprise)

 Để có thể phát triển và làm việc với ngành quản trị kinh doanh, đòi hỏi nguời thực hiện phải am hiểu một lượng kiến thức không nhỏ về các quy luật kinh tế, phương pháp quản trị, chiến lược kinh doanh. Đồng thời, phải rèn luyện liên tục, trang bị những kỹ năng cần thiết để đáp ứng được công việc chuyên môn:

 – Kỹ năng Xây dựng chiến lược, và lập các kế hoạch kinh doanh

– Kỹ năng nghiên cứu, phát triển thị trường

– Kỹ năng xây dựng, điều hành hệ thống kinh doanh

– Các kỹ năng về marketing, tiếp thị

Viện Đào tạo Quốc tế ISB – Đơn vị đào tạo bằng cử nhân quản trị kinh doanh đạt chuẩn quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế ISB liên kết hợp tác với Đại học Solbridge Hàn Quốc xây dựng chương trình đào tạo cử nhân kinh doanh, bằng cử nhân quản trị kinh doanh của ISB do Đại học Solbridge Hàn Quốc cấp và được sự công nhận của quốc tế

Chi tiết về khóa học Cử nhân quản trị kinh doanh tại ISB: 

Chương trình Solbridge BBA 2+2 chuẩn bị cho thế hệ dẫn đầu nền kinh tế hội nhập quốc tế Châu Á.

Thời gian đào tạo: Chương trình BBA2+2 bao gồm 4 năm đào tạo:

  • 2 năm đầu: Giai đoạn học đại cương tại ISB-UEH, sinh viên phải hoàn thành 16 môn học
  • 2 năm sau: Sinh viên sau khi hoàn tất chương trình học đại cương và có trình độ IELTS 5.5 sẽ tiếp tục chuyển sang học 16 môn chuyên ngành

Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, được xây dựng theo chương trình đạt chuẩn của Mỹ giúp sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới với chi phí tiết kiệm. 

Để biết thêm những thông tin chi tiết khác về khóa học, bạn vui lòng xem tại đây!

Cổng thông tin đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế ISB:

http://www.isb.edu.vn/

You may like